วิสัยทัศน์ชมรม
This is an example of a HTML caption with a link.

*** ดาวน์โหลดทำเนียบ ผู้อำนวยการ รพศ.และรพท. 2559

*** แก้ไขข้อมูลทำเนียบ รพศ./รพท.

ทำเนียบผู้อำนวยการ รพศ. / รพท. กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง จังหวัด/เขต จบ พบ. วว./อว. รุ่น E-mail ดูรายละเอียด
1 รพท.สตูล

นพ.ธีรชัย เอื้ออารยาภรณ์

ผู้อำนวยการ รพ.สตูล

จังหวัดสตูล เขตสุขภาพ 12
เชียงใหม่
ศัลยศาสตร์
16 t15112498@yahoo.co.th

41
view

2 รพท.เลย

นพ.ปราโมทย์ บุญเจียร

ผู้อำนวยการ รพ.เลย

จังหวัดเลย เขตสุขภาพ 8
รามา
โสต ศอ นาสิก
9 pramoteboon@hotmail.com

42
view

3 รพศ.วชิระภูเก็ต

นพ.เจษฏา จงไพบูลย์วัฒนะ

ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต เขตสุขภาพ 11
สงขลา
อายุรศาสตร์
3 jessada@me.com

40
view

4 รพท.สงขลา

ร.ท.สุภาพ ไพศาลศิลป์

ผู้อำนวยการ รพ.สงขลา

จังหวัดสงขลา เขตสุขภาพ 12
จุฬา
ศัลยศาสตร์
30 supappai@yahoo.com

13
view

5 รพท.ระนอง

นพ.อธิศักดิ์ ตันสุเมธ

ผู้อำนวยการ รพ.ระนอง

จังหวัดระนอง เขตสุขภาพ 11
ศิริราช
เวชศาสตร์ครอบครัว
84 atisakt@yahoo.co.th

14
view

6 รพท.บ้านโป่ง

นพ.ดุลวิทย์ ตปนียกร

ผู้อำนวยการ รพ.บ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพ 5
รามา
ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์
9 dulvit@hotmail.com

15
view

7 รพศ.หาดใหญ่

นพ.กุลเดช เตชะนภารักษ์

ผู้อำนวยการ รพ.หาดใหญ่

จังหวัดสงขลา เขตสุขภาพ 12
เชียงใหม่
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
17 kuldech@hotmail.com

45
view

8 รพท.บ้านหมี่

นพ.สาโรช เมฆาวุฒิกุล

ผู้อำนวยการ รพ.บ้านหมี่

จังหวัดลพบุรี เขตสุขภาพ 4
จุฬาฯ
ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์
30 sarochmeka@gmail.com

64
view

9 รพท.ยโสธร

นพ.ธนิต สุขผ่องศรี

ผู้อำนวยการ รพ.ยโสธร

จังหวัดยโสธร เขตสุขภาพ 10
จุฬา
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
30 tanit99@gmail.com

12
view

10 รพศ.ศรีสะเกษ

นพ.อุดม เพชรภูวดี

ผู้อำนวยการ รพ.ศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ เขตสุขภาพ 10
ขอนแก่น
กุมารเวชศาสตร์
2 u_dom25@hotmail.com

46
view

11 รพท.สุโขทัย

นพ.ดิเรก งามวาสีนนท์

ผู้อำนวยการ รพ.สุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เขตสุขภาพ 2
จุฬาฯ
กุมารเวชศาสตร์
31 Direkn@hotmail.com

57
view

12 รพศ.เจ้าพระยายมราช

นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ

ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยายมราช

จังหวัดสุพรรณบุรี เขตสุขภาพ 5
ขอนแก่น
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
2 dr.chatcharin@hotmail.com

50
view

13 รพท.พิจิตร

นพ.ประจวบ มงคลศิริ

ผู้อำนวยการ รพ.พิจิตร

จังหวัดพิจิตร เขตสุขภาพ 3
เชียงใหม่
ออร์โธปิดิกส์
20 prajuabmongkolsiri@hotmail.com

44
view

14 รพท.พระจอมเกล้า

นพ.สาธิต รัตนศรีทอง

ผู้อำนวยการ รพ.พระจอมเกล้า

จังหวัดเพชรบุรี เขตสุขภาพ 5
เชียงใหม่
ศัลยศาสตร์
18 satid_rat@hotmail.com

4
view

15 รพศ.สุราษฎร์ธานี

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์

ผู้อำนวยการ รพ.สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพ 11
สงขลา
ออร์โธปิดิกส์
3 adikiat@hotmail.com

48
view

16 รพท.ทุ่งสง

นพ.ปรีชา วงศ์ศิลารัตน์

ผู้อำนวยการ รพ.ทุ่งสง

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตสุขภาพ 11
สงขลา
เวชปฎิบัติทั่วไป
4 preecha.wong@gmail.com

43
view

17 รพศ.สรรพสิทธประสงค์

นพ.ชลิต ทองประยูร

ผู้อำนวยการ รพ.สรรพสิทธิประสงค์

จังหวัดอุบลราชธานี เขตสุขภาพ 10
ศิริราช
genศัลย์
85 chalit99@yahoo.com

51
view

18 รพท.กำแพงเพชร

นพ.พิชัย ศิริพรพาณิชย์

ผู้อำนวยการ รพ.กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร เขตสุขภาพ 3
ศิริราช
-
86 Pic12m@hotmail.com

149
view

19 รพท.ปากช่องนานา

นพ.วรพงษ์ ทองดี

ผู้อำนวยการ รพ.ปากช่องนานา

จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพ 9
จุฬาฯ
กุมารศัลยศาสตร์
29 woraphong_9099@yahoo.com

298
view

20 รพท.พระนั่งเกล้า

นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการ รพ.พระนั่งเกล้า

จังหวัดนนทบุรี เขตสุขภาพ 4
เชียงใหม่
กุมารเวชศาสตร์
18 pvirul@yahoo.com

52
view

21 รพท.หนองคาย

นพ.ศุภชัย จรรยาผดุงพงษ์

ผู้อำนวยการ รพ.หนองคาย

จังหวัดหนองคาย เขตสุขภาพ 8
จุฬา
ออร์โธปิดิกส์
31 suphachai6811@gmail.com

54
view

22 รพท.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

นพ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์

ผู้อำนวยการ รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จังหวัดชุมพร เขตสุขภาพ 11
รามา
ศัลยศาสตร์
12 surg8@hotmail.com

60
view

23 รพศ.พระนครศรีอยุธยา

นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล

ผู้อำนวยการ รพ.พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตสุขภาพ 4
เชียงใหม่
สูติ-นรีเวชวิทยา
18 drthanins@gmail.com

10
view

24 รพศ.ร้อยเอ็ด

นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร

ผู้อำนวยการ รพ.ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด เขตสุขภาพ 7
ขอนแก่น
กุมารเวชศาสตร์
2 kovitangkoon_kr@yahoo.com

1
view

25 รพศ.อุดรธานี

นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ

ผู้อำนวยการ รพ.อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี เขตสุขภาพ 8
เชียงใหม่
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
18 twisittanawat@gmail.com

63
view

26 รพศ.สุรินทร์

นพ.สมคิด สุริยเลิศ

ผู้อำนวยการ รพ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ เขตสุขภาพ 9
ขอนแก่น
สูติ-นรีเวชวิทยา
4 suriyalert@yahoo.com

55
view

27 รพท.สมุทรปราการ

นพ.สัมพันธ์ คมฤทธิ์

ผู้อำนวยการ รพ.สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ เขตสุขภาพ 6
รามา
โสต ศอ นาสิก
11 skomrit@gmail.com

58
view

28 รพท.ชัยนาทนเรนทร

นพ.วิริยะ เอี๊ยวประเสริฐ

ผู้อำนวยการ รพ.ชัยนาทนเรนทร

จังหวัดชัยนาท เขตสุขภาพ 3
เชียงใหม่
อายุรศาสตร์
18 viriyaps@yahoo.com

25
view

29 รพศ.พุทธชินราช

นพ.ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์

ผู้อำนวยการ รพ.พุทธชินราช

จังหวัดพิษณุโลก เขตสุภาพ 2
รามา
ประสาทวิทยา
10 siwasith@hotmail.com

9
view

30 รพศ.หัวหิน

นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์

ผู้อำนวยการ รพ.หัวหิน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตสุขภาพ 5
จุฬา
กุมารศัลยศาสตร์
31 somchailaan@hotmail.com

59
view

31 รพท.แพร่

นพ.วันชัย ล้อกาญจนรัตน์

ผู้อำนวยการ รพ.แพร่

จังหวัดแพร่ เขตสุขภาพ 1
เชียงใหม่
จักษุวิทยา
20 wlaokanjanarat@hotmail.com

62
view

32 รพท.บึงกาฬ

นพ.สุพจน์ มังกร

ผู้อำนวยการ รพ.บึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ เขตสุขภาพ 8
จุฬาฯ
ศัลยศาสตร์
32 supojmangkorn@hotmail.com

159
view

33 รพท.ชัยภูมิ

นพ.ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์

ผู้อำนวยการ รพ.ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ เขตสุขภาพ 9
เชียงใหม่
กุมารเวชกรรม
19 sithm@hotmail.com

296
view

34 รพท.สมุทรสาคร

นพ.โมลี วนิชสุวรรณ

ผู้อำนวยการ รพ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร เขตสุขภาพ 5
จุฬา
skin ว.ป้องกัน
34 moleetop@gmail.com

72
view

35 รพท.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

นพ.ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล

ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

จังหวัดสุพรรณบุรี เขตสุขภาพ 5
เชียงใหม่
สูติ-นรีเวชวิทยา
19 doctorsarawut9@gmail.com

7
view

36 รพท.สิงห์บุรี

พญ.วนิดา สาดตระกูลวัฒนา

ผู้อำนวยการ รพ.สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี เขตสุขภาพ 4
ศิริราช
โสต ศอ นาสิก
88 vanidasad@yahoo.com

74
view

37 รพศ.บุรีรัมย์

นพ.จรัญ ทองทับ

ผู้อำนวยการ รพ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ เขตสุขภาพ 9
ขอนแก่น
เวชศาสตร์ป้องกัน
5 charun555@gmail.com

66
view

38 รพศ.นครพิงค์

นพ.ธำรง หาญวงศ์

ผู้อำนวยการ รพ.นครพิงค์

จังหวัดเชียงใหม่ เขตสุขภาพ 1
เชียงใหม่
เวชปฏิบัติทั่วไป
19 thamrong_utt_54@hotmail.com

73
view

39 รพศ.ลำปาง

นพ.ธานี ลิ้มทอง

ผู้อำนวยการ รพ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง เขตสุขภาพ 1
เชียงใหม่
ศัลยศาสตร์
19 thaneenbs22@gmail.com

65
view

40 รพศ.อุตรดิตถ์

นพ.ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน

ผู้อำนวยการ รพ.อุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตสุขภาพ 2
เชียงใหม่
dip skin
21 songwut_56@hotmail.com

67
view

41 รพศ.ราชบุรี

นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์

ผู้อำนวยการ รพ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพ 5
สงขลา
กุมารเวชศาสตร์
6 drsongpol@gmail.com

68
view

42 รพท.เพชรบูรณ์

นพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ

ผู้อำนวยการ รพ.เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตสุขภาพ 2
สงขลา
โสต ศอ นาสิก
6 Veerasak_skh@yahoo.co.th

71
view

43 รพท.พระนารายณ์มหาราช

นพ.นิพัธ กิตติมานนท์

ผู้อำนวยการ รพ.พระนารายณ์มหาราช

จังหวัดลพบุรี เขตสุขภาพ 4
ศิริราช
ออร์โธปิดิกส์
87 nipatkittimanon@gmail.com

2
view

44 รพท.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นพ.จรัล วิวัฒน์คุณูปการ

ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จังหวัดตาก เขตสุขภาพ 2
เชียงใหม่
กุมารเวชศาสตร์
21 jarulwi@yahoo.com

106
view

45 รพท.วารินชำราบ

นพ.เจริญ เสรีรัตนาคร

ผู้อำนวยการ รพ.วารินชาํราบ

จังหวัดอุบลราชธานี เขตสุขภาพ 10
ขอนแก่น
เวชศาสตร์ป้องกัน
13 jaroen1958@yahoo.com

301
view

46 รพท.เกาะสมุย

นพ.ธีระศักดิ์ วิริยานนท์

ผู้อำนวยการ รพ.เกาะสมุย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตสุขภาพ 11
เชียงใหม่
ออร์โธปิดิกส์
19 dr_teesamui@hotmail.com

304
view

47 รพท.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

นพ.สุทธิพงษ์ ศิริมัย

ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

จังหวัดสมุทรสงคราม เขตสุขภาพ 5
จุฬา
โสต ศอ นาสิก
33 suttipong1@yahoo.com

76
view

48 รพท.กาฬสินธุ์

นพ.สุนทร ยนต์ตระกูล

ผู้อำนวยการ รพ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ เขตสุขภาพ 7
ขอนแก่น
กุมารเวชศาสตร์
6 sunthorny@hotmail.com

75
view

49 รพท.เชียงคำ

พญ.สุวรรณา ตีระวณิชย์

ผู้อำนวยการ รพ.เชียงคำ

จังหวัดพะเยา เขตสุขภาพ 1
ศิริราช
กุมารเวชศาสตร์
87 su_tee@hotmail.com

104
view

50 รพท.น่าน

พญ.ณัฐพร ประกอบ

ผู้อำนวยการ รพ.น่าน

จังหวัดน่าน เขตสุขภาพ 1
ขอนแก่น
เวชศาสตร์ป้องกัน
5 ONAT_PG@hotmail.com

124
view

51 รพท.สิรินธร

นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ

ผู้อำนวยการ รพ.สิรินธร

จังหวัดขอนแก่น เขตสุขภาพ 7
รามา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
14 bunpode@yahoo.com

152
view

52 รพท.แกลง

นพ.สานนท์ สังข์ภาพันธ์

ผู้อำนวยการ รพ.แกลง

จังหวัดระยอง เขตสุขภาพ 6
ศิริราช
ศัลยศาสตร์
87 san1382@gmail.com

293
view

53 รพท.พัทลุง

นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล

ผู้อำนวยการ รพ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง เขตสุขภาพ 12
ศิริราช
โสต ศอ นาสิก
89 chalermpongs@hotmail.com

16
view

54 รพศ.ชลบุรี

นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์

ผู้อำนวยการ รพ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี เขตสุขภาพ 6
รามา
อายุรศาสตร์
14 chutab6003@gmail.com

78
view

55 รพท.สกลนคร

นพ.กิติศักดิ์ ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการ รพ.สกลนคร

จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพ 8
ขอนแก่น
โสต ศอ นาสิก
6 danviboon@yahoo.com

79
view

56 รพท.นครพนม

นพ.ยุทธชัย ตริสกุล

ผู้อำนวยการ รพ.นครพนม

จังหวัดนครพนม เขตสุขภาพ 8
จุฬา
ศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ
35 YTCHHOSP@GMAIL.COM

47
view

57 รพท.สุไหงโก-ลก

นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล

ผู้อำนวยการ รพ.สุไหงโก-ลก

จังหวัดนราธิวาส เขตสุขภาพ 12
สงขลา
จักษุวิทยา
7 supachaitrglim@gmail.com

87
view

58 รพท.ปทุมธานี

นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ

ผู้อำนวยการ รพ.ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี เขตสุขภาพ 4
สงขลา
ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์
7 manacharoen@gmail.com

53
view

59 รพท.ลำพูน

นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล

ผู้อำนวยการ รพ.ลำพูน

จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพ 1
เชียงใหม่
ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์
22 chapppp@hotmail.com

116
view

60 รพท.พะเยา

พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร

ผู้อำนวยการ รพ.พะเยา

จังหวัดพะเยา เขตสุขภาพ 1
เชียงใหม่/21
กุมารเวชศาสตร์
20 jirasiri2503@hotmail.com

189
view

61 รพท.กบินทร์บุรี

นพ.โชคชัย มานะดี

ผู้อำนวยการ รพ.กบินทร์บุรี

จังหวัดปราจีนบุรี เขตสุขภาพ 6
จุฬาฯ
เวชศาสตร์ครอบครัว
34 choke.md.kbh@gmail.com

286
view

62 รพท.บางละมุง

นพ.ณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนกุล

ผู้อำนวยการ รพ.บางละมุง

จังหวัดชลบุรี เขตสุขภาพ 6
เชียงใหม่
เวชศาสตร์ครอบครัว
21 dr.narongsak@gmail.com

291
view

63 รพท.ประจวบคีรีขันธ์

นพ.นิรันดร์ จันทร์ตระกูล

ผู้อำนวยการ รพ.ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ เขตสุขภาพ 5
สงขลา
เวชศาสตร์ครอบครัว
7 nirun_jun@hotmail.com

85
view

64 รพศ.พระปกเกล้า

นพ.พิเชียร วุฒิสถิรภิญโญ

ผู้อำนวยการ รพ.พระปกเกล้า

จังหวัดจันทบุรี เขตสุขภาพ 6
ศิริราช
อายุรศาสตร์
93 PICHIEN2504@hotmail.com

89
view

65 รพท.มหาราชนครราชสีมา

นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร

ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพ 9
รามา
ออร์โธปิดิกส์
16 somchaibur@gmail.com

84
view

66 รพศ.ยะลา

นพ.พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ

ผู้อำนวยการ รพ.ยะลา

จังหวัดยะลา เขตสุขภาพ 12
รามา
ออร์โธปิดิกส์
15 pavasuthipisit@hotmail.com

82
view

67 รพท.กระบี่

นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน

ผู้อำนวยการ รพ.กระบี่

จังหวัดกระบี่ เขตสุขภาพ 11
สงขลา
อายุรศาสตร์
8 Supot2325@hotmail.com

81
view

68 รพท.นราธิวาสราชนครินทร์

นพ.วิชัย วิเชียรวัฒนชัย

ผู้อำนวยการ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดนราธิวาส เขตสุขภาพ 12
สงขลา
กุมารเวชศาสตร์
8 wichaidr_kolok@hotmail.com

83
view

69 รพท.หนองบัวลำภู

พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ

ผู้อำนวยการ รพ.หนองบัวลำภู

จังหวัดหนองบัวลำภู เขตสุขภาพ 8
ขอนแก่น
วิสัญญีวิทยา
7 rhuwawee@hotmail.com

86
view

70 รพท.มหาสารคาม

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร

ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม เขตสุขภาพ 7
ขอนแก่น
จักษุวิทยา
8 weerasakanu@gmail.com

153
view

71 รพท.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

นพ.สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล

ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว เขตสุขภาพ 6
เชียงใหม่
กุมารเวชศาสตร์
22 Somsak05@hotmail.com

168
view

72 รพท.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

นพ.วิโรจน์ วิโรจนวัธน์

ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพ 8
จุฬาฯ
อายุรศาสตร์
36 virojv8@gmail.com

295
view

73 รพท.เทพรัตน์

นพ.จิรศักดิ์ วิจักขณาลัญฉ์

ผู้อำนวยการ รพ.เทพรัตน์

จังหวัดนครราชสีมา เขตสุขภาพ 9
ขอนแก่น
ศัลยศาสตร์
8 jiras@hotmail.com

297
view

74 รพท.พหลพลพยุหเสนา

นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ

ผู้อำนวยการ รพ.พหลพลพยุหเสนา

จังหวัดกาญจนบุรี เขตสุขภาพ 5
จุฬา
เวชศาสตร์ป้องกัน
37 somjatel@hotmail.com

80
view

75 รพท.อ่างทอง

นพ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์

ผู้อำนวยการ รพ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง เขตสุขภาพ 4
เชียงใหม่
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
22 drpong@hotmail.com

70
view

76 รพศ.เชียงรายประชานุเคราะห์

นพ.ไชยเวช ธนไพศาล

ผู้อำนวยการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

จังหวัดเชียงราย เขตสุขภาพ 1
เชียงใหม่
ศัลยศาสตร์
23 chaiwetch@hotmail.com

18
view

77 รพท.นครนายก

นพ.อนันต์ กมลเนตร

ผู้อำนวยการ รพ.นครนายก

จังหวัดนครนายก เขตสุขภาพ 4
จุฬาฯ
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
37 anantui@gmail.com

61
view

78 รพท.พุทธโสธร

พญ.สมบัติ ชุติมานุกูล

ผู้อำนวยการ รพ.พุทธโสธร

จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตสุขภาพ 6
จุฬาฯ
กุมารเวชศาสตร์
37 sombatlek@hotmail.com

56
view

79 รพท.กระทุ่มแบน

นพ.โชคชัย ลีโทชวลิต

ผู้อำนวยการ รพ.กระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร เขตสุขภาพ 5
จุฬา
เวชศาสตร์ป้องกัน
36 ichoklee@hotmail.com

96
view

80 รพท.พระพุทธบาท

พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์

ผู้อำนวยการ รพ.พระพุทธบาท

จังหวัดสระบุรี เขตสุขภาพ 4
ศิริราช
วิสัญญีวิทยา
90 perm.siri@hotmail.com

164
view

81 รพท.ปัตตานี

นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา

ผู้อำนวยการ รพ.ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี เขตสุขภาพ 12
จุฬาฯ
ประสาทศัลยศาสตร์
39 drsakchait@hotmail.com

173
view

82 รพท.เสนา

พญ.โศรยา ธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการ รพ.เสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตสุขภาพ 4
ศิริราช
อายุรศาสตร์
91 dhamarak@yahoo.com

310
view

83 รพท.อินทร์บุรี

พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์

ผู้อำนวยการ รพ.อินทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี เขตสุขภาพ 4
เชียงใหม่
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
23 rdararat@gmail.com

311
view

84 รพท.มะการักษ์

นพ.ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล

ผู้อำนวยการ รพ.มะการักษ์

จังหวัดกาญจนบุรี เขตสุขภาพ 5
จุฬา
กุมารเวชศาสตร์
38 thirachai@mkr.mail.go.th

88
view

85 รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

นพ.จรัญ บุญฤทธิการ

ผู้อำนวยการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

จังหวัดปราจีนบุรี เขตสุขภาพ 6
จุฬา
เวชศาสตร์ครอบครัว
38 charunskh@hotmail.com

90
view

86 รพศ.ระยอง

นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์

ผู้อำนวยการ รพ.ระยอง

จังหวัดระยอง เขตสุขภาพ 6
ขอนแก่น
รังสี(ศิริราช) fam med ว.ป้องกัน(สุขภาพจิตชุมชน)
9 withoond@gmail.com

8
view

87 รพท.อำนาจเจริญ

พ.ญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล

ผู้อำนวยการ รพ.อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ เขตสุขภาพ 10
รามา
จักษุวิทยา
17 achara@cpird.in.th

95
view

88 รพท.แม่สอด

นพ.สุชาติ พรเจริญพงศ์

ผู้อำนวยการ รพ.แม่สอด

จังหวัดตาก เขตสุขภาพ 2
เชียงใหม่
พยาธิวิทยากายวิภาค
25 su_chat.dad_doc@hotmail.com

108
view

89 รพท.โพธาราม

นพ.ชุมพล เดชะอำไพ

ผู้อำนวยการ รพ.โพธาราม

จังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพ 5
จุฬาฯ
กุมารเวชศาสตร์
36 chumpolde@hotmail.co.th

141
view

90 รพท.ดำเนินสะดวก

พญ.ทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา

ผู้อำนวยการ รพ.ดำเนินสะดวก

จังหวัดราชบุรี เขตสุขภาพ 5
ศิริราช
กุมารเวชศาสตร์
92 noitiwawan@yahoo.com

288
view

91 รพท.ปราสาท

นพ.ชุมนุม วิทยานันท์

ผู้อำนวยการ รพ.ปราสาท

จังหวัดสุรินทร์ เขตสุขภาพ 9
จุฬาฯ
เวชศาสตร์ป้องกัน
38 chumnum23@hotmail.com

300
view

92 รพท.จอมทอง

นพ.สัมพันธ์ ก๋องเงิน

ผู้อำนวยการ รพ.จอมทอง

จังหวัดเชียงใหม่ เขตสุขภาพ 1
เชียงใหม่
เวชศาสตร์ครอบครัว
25 samphankong14@gmail.com

307
view

93 รพท.มุกดาหาร

นพ.บัญชา ผลานุวงษ์

ผู้อำนวยการ รพ.มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร เขตสุขภาพ 10
เชียงใหม่
เวชกรรมป้องกัน Med Admin Japan
25 bpalanuwong@yahoo.com

92
view

94 รพท.มหาราชนครศรีธรรมราช

นพ.ทรงเกียรติ เล็กตระกูล

ผู้อำนวยการ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขตสุขภาพ 11
ศิริราช
ออร์โธปิดิกส์?
93 songkiat@ymail.com

77
view

95 รพท.เบตง

นพ.บรรยง เหล่าเจริญสุข

ผู้อำนวยการ รพ.เบตง

จังหวัดยะลา เขตสุขภาพ 12
สงขลา
รังสีวิทยาทั่วไป
10 okkfrank@gmail.com

182
view

96 รพท.ชุมแพ

นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

ผู้อำนวยการ รพ.ชุมแพ

จังหวัดขอนแก่น เขตสุขภาพ 7
จุฬาฯ
เวชศาสตร์ครอบครัว
37 doctorshig@gmail.com

294
view

97 รพท.นางรอง

นพ.วัชรพงษ์ ชอบสุข

ผู้อำนวยการ รพ.นางรอง

จังหวัดบุรีรัมย์ เขตสุขภาพ 9
จุฬาฯ
เวชศาสตร์ครอบครัว
38 jackyblack07@gmail.com

299
view

98 รพท.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

นพ.มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี เขตสุขภาพ 10
ศิริราช
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
93 montchaiv@hotmail.com

302
view

99 รพศ.สระบุรี

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์

ผู้อำนวยการ รพ.สระบุรี

จังหวัดสระบุรี เขตสุขภาพ 4
เชียงใหม่
อายุรศาสตร์
25 surachoke_t@hotmail.com

94
view

100 รพศ.ขอนแก่น

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล

ผู้อำนวยการ รพ.ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น เขตสุขภาพ 7
ขอนแก่น
เวชกรรมป้องกัน
11 chancjan@yahoo.co.th

49
view

101 รพท.ศรีสังวร

นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม

ผู้อำนวยการ รพ.ศรีสังวร

จังหวัดสุโขทัย เขตสุขภาพ 2
ศิริราช
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
94 ksak6@hotmail.com

134
view

102 รพท.ตะกัวป่า

นพ.ไพศาล วรสถิตย์

ผู้อำนวยการ รพ.ตะกัวป่า

จังหวัดพังงา เขตสุขภาพ 11
รามา
ออร์โธปิดิกส์
14 paisan.wora@gmail.com

305
view

103 รพท.ฝาง

นพ.วิชญ์ สิริโรจน์พร

ผู้อำนวยการ รพ.ฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ เขตสุขภาพ 1
เชียงใหม่
เวชศาสตร์ครอบครัว
26 wit1965@hotmail.com

308
view

104 รพศ.ตรัง

พญ.จิรวรรณ อารยะพงษ์

ผู้อำนวยการ รพ.ตรัง

จังหวัดตรัง เขตสุขภาพ 12
ศิริราช
กุมารเวชศาสตร์
95 jirawanarya@gmail.com

69
view

105 รพท.บางพลี

นพ.นำพล แดนพิพัฒน์

ผู้อำนวยการ รพ.บางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ เขตสุขภาพ 6
จุฬาฯ
ศัลยศาสตร์
29 namphol60@hotmail.com

290
view

106 รพท.พังงา

นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์

ผู้อำนวยการ รพ.พังงา

จังหวัดพังงา เขตสุขภาพ 11
ศิริราช
ศัลยศาสตร์
69 por.num.ing@gmail.com

172
view

107 รพท.ศรีสังวาลย์

นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก

ผู้อำนวยการ รพ.ศรีสังวาลย์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขตสุขภาพ 1
เชียงใหม่
กุมารเวชศาสตร์
29 Wteachar@hotmail.com

100
view

108 รพท.ตราด

นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค

ผู้อำนวยการ รพ.ตราด

จังหวัดตราด เขตสุขภาพ 6
จุฬาฯ
ออร์โธปิดิกส์
42 ttunakh@gmail.com

292
view

109 รพศ.นครปฐม

นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน

ผู้อำนวยการ รพ.นครปฐม

จังหวัดนครปฐม เขตสุขภาพ 5
จุฬา
กุมารเวชศาสตร์
42 somlerkjeungsmarn@yahoo.com

3
view

110 รพท.สวรรค์ประชารักษ์

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์

ผู้อำนวยการ รพ.สวรรค์ประชารักษ์

จังหวัดนครสวรรค์ เขตสุขภาพ 3
เชียงใหม่
ออร์โธปิดิกส์
30 nutortho@gmail.com

309
view

111 รพท.อุทัยธานี

พญ.รจนา ขอนทอง

ผู้อำนวยการ รพ.อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี เขตสุขภาพ 3
รามาฯ
อายุรศาสตร์
25 Rotjana2514@gmail.com

6
view

<<< กลับหน้าหลัก