• ชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (ชรพ.) : THAILAND REGIONAL AND GENERAL HOSPITAL SOCIETY (T.H.S.) •
Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04
This is an example of a HTML caption with a link.

ข่าวประชาสัมพันธ์รพศ./รพท.

ดาวน์โหลดทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําปี 2560 ( 24 เม.ย. 2560) <---ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําปี 2560 ( 15 มี.ค. 2560) <---ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําปี 2560 ( 27 ต.ค. 2559) <---ดาวน์โหลด

โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําปี 2559 รุ่น 3 (๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําปี 2559 รุ่น 2 (๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

โครงการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพรองผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ประจําปี 2559 รุ่น 1 (๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

สรุปรายงานการประชุมที่ขอนแก่นวันที่ 19 สิงหาคม 2559 (๒๗ ส.ค. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ (ส่วนกลาง) (๔ ส.ค. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้อำนวยการ รพศ./รพท. เกษียณอายุราชการ (๔ ส.ค. ๒๕๕๙) <---ดาวน์โหลด

 

...........................................................................................................................................................

เป้าหมาย : การแยกบทบาทหน้าที่และอำนาจการบริหารจัดการที่ชัดเจนในระบบบริการสุขภาพ (Provider Purchaser Split)

30 มีนาคม 2557

...........................................................................................................................................................

ข้อเสนอ : การแยกบทบาทภารกิจของผู้ให้บริการและผู้ซื้อบริการ (Provider Purchaser Split)

30 มีนาคม 2557

...........................................................................................................................................................

จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับที่ 2

10 กุมภาพันธ์ 2557

...........................................................................................................................................................

จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

30 มกราคม 2557

...........................................................................................................................................................
   

รายละเอียดชมรม

4| | | | | | | | | เว็บไซด์ รพศ./รพท. | | | | | | | | |3

 

เว็บไซด์แนะนำ

 

4| | | | | | | | | ประชาสัมพันธ์เก่า | | | | | | | | |3